Skip to main content
Birthsupport is de Europese importeur van Birth Pool in a Box, het vaste FP3 bevallingsbad en alle bijbehorende producten.
Particulier | Zakelijk

Inschatten bloedverlies bij een badbevalling

De witte bodem en de transparante binnenzijde van het Birth Pool in a Box bad zijn ontworpen voor het monitoren van moeder en kind. De zichtbaarheid in bad is optimaal doordat de transparante binnenzijde zorgt voor lichtinval dat reflecteert op de witte bodem. Daarnaast helpt de witte bodem bij het inschatten van bloedverlies tijdens en na de bevalling. 

Monitoren bloedverlies

Het inschatten van bloedverlies bij een bevalling is complex. Buiten het bad is de meest accuraat mogelijke meetmethode het wegen van celstofmatjes met bloedverlies. Een kanttekening is dat er daarbij sprake kan zijn van urine- of vruchtwaterverlies dat meegewogen wordt. Bij een badbevalling wordt het bloedverlies bepaald door een visuele inschatting door de verloskundige.

De witte bodem is een belangrijk hulpmiddel bij de inschatting, doordat deze kleur het beste contrast vormt tussen het bad zelf, de barende en het bloedverlies. Bloedverlies en eventuele stolsels vallen goed op door de lichte ondergrond. Een andere kleur bodem zou het zicht en de inschatting van het bloedverlies negatief beïnvloeden.

Leidraad

De meeste trainingsscenario’s voor het inschatten van bloedverlies in bad, worden met nep bloed uitgevoerd. Dit kan een vertekend beeld geven van de realiteit. Een Australische organisatie heeft daarom een visuele hulp gerealiseerd waarbij echt bloed is gebruikt in een 2-persoons Birth Pool in a Box bevallingsbad gevuld met water van 37°C op maximale vulhoogte. In deze situatie bleek dat als de witte bodem niet meer zichtbaar is, er sprake is van +- 1000 ml bloedverlies.

De gemaakte beelden dienen als leidraad voor zorgverleners om globaal een inschatting te kunnen maken van het bloedverlies. 

Let op: wij zijn ons ervan bewust dat bloedverlies, in het bijzonder bij een badbevalling, slecht meetbaar is. In combinatie met andere factoren kan deze leidraad bijdragen aan het bepalen van beleid tijdens de bevalling.

Deze informatie altijd bij de hand hebben of delen met anderen? Download dan het informatieblad inclusief beeldmateriaal voor het inschatten van bloedverlies.

Referentie: Visual Estimate of Blood Loss in an Inflatable Birth pool. (3 juli, 2020). Pregnancy Birth & Beyond.